ویژگی های محصول:

  • تعداد ابزار:1
  • نوع چاقو:دسته دار
  • تعداد عملکرد:1